Aktuálně

Absolventy škol zpět do Poličky a podpora pracovních míst s přidanou hodnotou

Aktuálně - Absolventy škol zpět do Poličky a podpora pracovních míst s přidanou hodnotou

Plánujeme pro Poličku zahájit vytváření a budování tzv. „podnikatelské líhně“, v níž by nalezli uplatnění SŠ a VŠ vzdělaní absolventi škol s dlouhodobým trvalým bydlištěm v Poličce. Co to je a jak nato?

Podnikatelskou líhní je dům s prostory připravenými pro start podnikání.
Může to být např. budova s 5 samostatnými prostory, s třemi pro kancelářské využití, kde najdou své uplatnění programátoři, projektanti, administrativní služby apod. a 2 místnostmi pro služby. Počet i velkost místností bude třeba vhodně zvolit, aby byly univerzálně využitelné. Absolventi škol, kteří naleznou odvahu podnikat, tak na omezenou dobu, na 1 nebo 2 roky získají zázemí pro rozjezd svého podnikatelského záměru za nekomerční nájem. Poté je vystřídají další zájemci. 

Úspěšní pak ve svém oboru mohou v budoucnu přinést pracovní místa pro další obyvatele města. Způsob realizace by měl být obdobný, jako při investici do přestavby starého domu na byty. Tedy začátkem je výkup staršího vhodného domu, který získá nové využití.

Dále chceme v rámci správy města začít aktivně hledat investory, např. ve spolupráci s CzechInvestem, kteří vytvoří pracovní místa, finančně lépe ohodnocená a nečekat jenom na to, kdo se ozve, že má zájem vytvořit výrobní halu v podnikatelsko/průmyslové zóně.

 

< Zpět