Aktuálně

Zastupitelstvo 13.12.2018_shrnutí M.Matouše

space - image not found

Tento měsíc si pro vás shrnutí toho nejpodstatnějšího z téměř 4 hodinového zastupitelstva připravil zastupitel Milan Matouš: Komentář k proběhnuvšímu Zastupitelstvu města Poličky ve čtvrtek 13. 12. 2018

Zastupitelstvo města Poličky se ve čtvrtek 13. 12. 2018 v 16:30 sešlo v počtu 18 zastupitelů. Za koalici byl omluven MUDr. Martin Plšek a za opozici Petr Šimon a Ing.arch. Jitka Bidlová, Ph. D.

Na začátku zasedání Zastupitelstva města Poličky bylo schváleno rozpočtové opatření č.9/2018, z kterého na základě připomínkování opozičních zastupitelů vypadl bod týkající se projektové dokumentace stavební úpravy železné lávky u dětského hřiště v parku – 200 000,- Kč – chyběly podklady pro schválení této částky.

Dále vypadl velmi obsáhlý bod Pořízení Změny č. 3 Územního plánu Poličky vzhledem k nedostatečnému zpracování části podkladů, které zastupitelům v materiálech zastupitelstva chyběly. Sám starosta požádal o přesunutí tohoto bodu na další zastupitelstvo.

Podobně byly odsunuty další dva body, které jsme měli schvalovat:

1. Realizace a financování akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná“ – 21 mil. Kč

2. Realizace a financování akce „Stavební úpravy hlavního mostu v parku a Stavební úpravy lávky v parku.“ - 9 mil. Kč

- opět jsme neměli v podstatě žádné materiály, na základě kterých bychom mohli obě akce v celkové hodnotě více jak 30 mil. schválit.

V další části jednání jsme schválili rozdělení finančních prostředků pro trenéry a cvičitele a Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019. Zde bych chtěl upozornit na velmi podstatnou změnu, kterou je navýšení finančních prostředků pro sportovní oddíly, neziskové organizace a spolky. Tyto finanční prostředky oproti roku 2018 narostou v průměru o 34%.

Dále jsme schválili určeného zastupitele města dle stavebního zákona (především pro potřeby územního plánování), kterým se stala paní Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph. D. Do osadního výboru Střítež byl dodatečně zvolen pan Ivan Šrek.

Jedním z posledních bodů bylo schválení termínového plánu zasedání Zastupitelstva města Poličky. Zde jsme se jako opozice snažili prosadit větší počet zasedání. V první polovině roku jsme chtěli přidat jedno zasedání a totéž i v polovině druhé. Náš návrh neprošel. Je to škoda. Myslíme si, že komunikovat mezi sebou je potřebné a čím častější tato komunikace bude probíhat, tím lépe se na věcech prospěšných Poličce domluvíme.

Jednání bylo oboustranně korektní, jednotlivé body se řešily na základě argumentů, kterým obě strany naslouchaly.

V diskusi jsme prostřednictvím Honzy Matouše nadnesli několik bodů našeho programu, kterými bychom se chtěli co nejdříve na jednáních zastupitelstva zabývat:

a) webové stránky města Poličky,

b) komunikační systém do mobilních telefonů,

c) stravování dětí,

d) dopravní situace v ulicích Svépomoc, Na Bídě a Hegerova,

e) podnikatelské prostředí a průmyslová zóna.

Toto je z mého pohledu to nejpodstatnější, co se na jednání posledního zastupitelstva odehrálo.

Milan Matouš

< Zpět