Aktuálně

1.schůzka Výboru pro výchovu 21.1.2019

space - image not found

První schůzka Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky dne 21. 1. 2019

Dne 13. 12. 2018 byl usnesením Zastupitelstva města Poličky ustaven Výbor pro výchovu a vzdělávání  Zastupitelstva města Poličky ve složení : Mgr. Milan Matouš (předseda), Mgr. Martin Klepárník, Mgr. Alena Pazlarová, Mgr. Lenka Cechová, Miroslava Neudertová, Věra Fialová, Mgr. Olga Kosíková, Mgr. David Šafář, Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Rostislav Kohut a Vladimíra Střílková.

            Dne 21. 1. 2019 se uskutečnila první schůzka tohoto výboru. Této schůze se zúčastnili všichni zvolení členové. Ač byl výbor vytvořen  z větší části na základě nominace členů z jednotlivých politických uskupení zasedajících v městském zastupitelstvu, tak jeho složení je spíše profesní.

            Na schůzce se členové seznámili s jednacím řádem výboru, dostali základní informace od paní Petry Jílkové o grantovém projektu MASKy, který se týká dalšího vzdělávání učitelů, případně i veřejnosti, a byli seznámeni s návrhem rozpočtu města Poličky pro rok 2019 v oblasti školství.

Pan Mgr. Petr Nožka přítomné informoval o přímých nákladech na vzdělávání, které budou v roce 2019 součástí rozpočtu jednotlivých školských zařízení. V závěru schůze byli členové seznámeni s pravidly pro rozdělování dotací, o kterých bude výbor rozhodovat na konci měsíce března 2019.

Za zastupitele Pro Poličku Milan Matouš (předseda výboru)

 

< Zpět