Aktuálně

Naše práce ve výborech a komisích

space - image not found

Zastupitelstvo města Poličky zřídilo na svém ustavujícím zasedání ( 5. 11. 2018) tři výbory:Výbor finanční, kontrolní výbor a výbor pro výchovu a vzdělávání..Ve všech výborech má sdružení Pro Poličku své zastoupení. Ve finančním  výboru nás zastupuje  Petr Šimon, v kontrolním výboru jsme zastoupeni ing. Martinou Vopařilovou a ve výboru pro výchovu a vzdělávání získal funkci předsedy výboru Mgr. Milan Matouš.Podobně se chceme účastnit práce i v  komisích, kterých bylo radou města zřízeno celkem deset. Kromě dvou komisí, a to Komise pro prevenci kriminality a  Komise pro občanské záležitosti, jsme ve všech ostatních zastoupeni:a) Stavební a životního prostředí – Mgr. Jan Matouš – předseda, Pavel Pražan, Jakub Kastner,                                                         Bc. Andrea Chmelováb) Zdravotně – sociální – Petr Šimon – předseda, Mgr. Anita Stanislavovác) Kulturní – Petra Jílkovád) Pro zahraničí a cestovní ruch – Mgr. Jan Matouše) Sportovní – ing. Michal Chmel, Mgr. Milan Matouš, Jaroslav Roušarf) Bytová – Mgr. Anita Stanislavová – předsedkyně, Bc. Milan Zavoralg) Dítě a volný čas – Pavel Pražanh) Dopravní a bezpečnostní – Jaroslav RoušarVýše uvedený výčet zastoupení našich zastupitelů, volebních nominantů či příznivců  sdružení Pro Poličku, svědčí o tom, že jsme naše volební sliby mysleli vážně a pro Poličku chceme pracovat. Dle našich zájmů a profesí jsme si  jednotlivé výbory a komise rozdělili. Troufneme si říci, že se v rámci komisí a výborů můžeme odborně vyjadřovat k řadě diskutovaných problémů. Snažíme se být velmi dobrým oponentem současné koalice, dovolíme si konstatovat, že ji v řadě věcí i předčíme svým novým pohledem na věc. Naopak si myslíme, že naše kontrola a revize probíhajících už dříve nastavených a zavedených systémů hospodaření a řízení města Poličky, je pro Poličku velkým přínosem. Rádi bychom do této práce zahrnuli i vás - naše rodiny, kamarády, přátele, spoluobčany. Čím? Tím, že se budete dívat kolem sebe a na věci, které se vám nebudou líbit, nás upozorníte. My, prostřednictvím výborů, komisí či tří zastupitelů můžeme mnohé ovlivnit. Děkujeme všem našim příznivcům za projevenou podporu.
                                                                                           učitel a zastupitel Pro Poličku                                                                                                     Milan Matouš

< Zpět