Aktuálně

Dvoupodlažní parkoviště Švermova a Hegerova

Aktuálně - Dvoupodlažní parkoviště Švermova a Hegerova

Až do posledního trávníku ? ...

Až do posledního trávníku ?

Parkoviště musíme začít řešit jinak, než dosud. K 1. 1. 2019 bylo v ČR registrováno již 5,8 mil. osobních automobilů. Za cca 30 let, oproti roku 1989, jich v ČR přibylo 3,5 milionu. Je pochopitelné, že každé auto musí někde parkovat. Bohužel žádné město není nafukovací a stejně tak ani Polička. Trend růstu počtu aut se bohužel nemírní a každý rok v ČR přibydou zhruba 4 auta na každých 100 aut, která zde jezdila vloni. Proto se již po desetiletí v našem městě postupně ukrajuje z veřejné zeleně jeden pás po druhém pro nová parkoviště. To určitě nejde donekonečna. Už dnes máme v Poličce lokality, kde za pár let nebude z čeho brát. Máme v tomto takřka jedinou jistotu. Tam kde jednou na úkor parkoviště zmizí trávník či strom, tam se už v budoucnu neobjeví. Pokud opravdu chceme mít ve městě, kde parkovat a přitom mít co nejlepší bydlení s dostatkem zeleně na veřejných prostranstvích, měli bychom se k tomu postavit pragmaticky již dnes, bez odkládání problému na bedra příštích generací. Stačí k tomu přistoupit stejně, jako když naši předci vynalezli skříně a začali ukládat své potřeby nad sebe. Tedy vícepodlažní parkoviště. Otázkou, kterou se musíme zabývat, je volba míst, kde jsou a budou potřeba, počet podlaží, a také vhodnost či nevhodnost vzhledem k urbanizovanému prostoru. V tomto ohledu se dnes jeví jako řešitelné dvě sídlištní lokality.

1) Sídliště Hegerova, a to i ve vazbě na plánovanou výstavbu nových bytových domů.

V letošním roce je zde naplánována likvidace další zeleně na vrub nových parkovacích míst, ale bohužel opět v prostoru veřejného prostranství a ostatní zeleně. Vzhledem k výše uvedeným faktům by letošní nová parkoviště pomohla lokalitě na cca 3 - 4 roky. To je naprosto nedostatečné a tím i zbytečné. Nová územní studie řeší rozšíření parkování do prostoru za stávající centrální parkoviště a kotelnu směrem ke kolejím. Do těchto míst za Pro Poličku navrhujeme dvoupodlažní parkovací stání. Dvoupodlažní stání není parkovací dům, dosahuje výšky cca 4 - 5 m (jako výška místní kotelny), musí být řešeno s dostatečným odstupem od bytového domu (např. s hranou kotelny) - viz přiložený obrázek, který je pouze orientační pro představu hmoty stavby. Navíc je možné stání postavit vkusně a odstínit výsadbou stromů. Dvě podlaží zaručí dostatek parkovacích míst na desítky let dopředu. To, co nyní potřebujeme je studie, která návrh rozvine a posoudí z hlediska ekonomiky, dostatečného odstupu od stávající zástavby a rozfázování výstavby do etap s ohledem na budoucí výstavbu v sousedství sídliště. Teprve poté přijde na řadu projektová dokumentace a vlastní realizace. Příprava stavby je procesem na několik let a stejně tak následná výstavba.

2) Sídliště Dukelská, Švermova,

kde se právě diskutuje o zabrání části požární zahrady pro parkování. Tedy opět nevratný proces likvidace zeleně s krátkodobým efektem. Naším řešením je opět vytvoření studie na dvoupodlažní stání na centrálním parkovišti. Výhodou je v tomto případě výškový rozdíl 2 m mezi silnicí v ulici Střítežská a spodní částí parkoviště. Při částečném zapuštění by tak i budoucí výška stání v 2. podlaží byla velmi akceptovatelná s marginálním vlivem na své okolí. Kapacita parkování by mohla vzrůst na dvojnásobek, tady na 100 parkovacích míst.

Zadání obou studií již doporučila také komise stavební a životního prostředí.

 

Mgr. Jan Matouš
zastupitel města

 

< Zpět