Archiv

Nový parčík v lokalitě ulic Wolkerova a Vencovského (10.6.2011)

space - image not found

Byla zahájena příprava studie pro projektovou dokumentaci na parčík v nové zástavbě rodinných domků na jihu města

Budování parků a parčíků je v dnešním společenském klimatu, kdy se stále rozrůstají satelitní městečka lidských samot bez základní vybavenosti, školek, škol a obchodů, kdy se nehledí na urbanismus a společnými prostranstvími jsou jen ulice a chodníky, kdy řada lidí vidí na stromech ve městech jen náklady na úklid spadaného listí, naprosto ojedinělým počinem.

Parčík v jižní části města se podařilo udržet díky schválenému regulačnímu plánu zástavby lokality. Měl by sloužit pro společná setkání dětí i dospělých, pro společné hry, posezení apod.

Zajímavé by bylo celkové pojetí ve stylu anglického parčíku. Vybudovaná cesta člení prostor na 2 části. V jedné části by mohl být prostor pro hraní petangu, kuliček, posezení na trávníku apod. V druhé části pak průlezky a houpačky pro děti. Klidová část by mohla zahrnout okrasné jezírko - vodní biotop s navazující vegetací, okrasné traviny, zastíněné posezení (altán, či pergola) apod. Propojení jednotlivých částí by mělo být zajištěno cestičkami, v parčíku by měly být osazeny lavičky, sedátka apod.  

Mgr. Jan Matouš, člen rady města.

Plnění programu: viz město zdravé ...

< Zpět