Archiv

Šumava: kůrovec jako záminka (18.8.2011)

space - image not found

Kácení v oblasti ptačího potoka na Šumavě je nesmyslné. Čtěte odborný posudek na: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-matejka-posouzeni-aktualni-situace-v-oblasti-ptaciho-potoka-v-np-sumava

 

Ukázka z odborného stanoviska a místního šetření:

Stromy k těžbě jsou rozmístěny ve velkém počtu rozptýleně po celém území, nejen ve jmenovaných porostních skupinách. Vyznačeny k těžbě jsou rovněž stromy, z nichž již lýkožrout vylétl. Aktuálně je těžba prováděna již i mimo jmenované porostní skupiny (například lokality 4 a 5).
Těsně vedle stromů určených k těžbě byly nalezeny i stromy napadené lýkožroutem, které však označeny nejsou (například lokalita 3).

I úplná asanace označených stromů tedy nepovede k zamezení šíření lýkožrouta. Naopak zbývající stromy budou v otevřeném porostu značně osluněny (i s přehřátou kůrou a ovlivněny zvýšeným výdejem vody) a silně atraktivní pro další nálet lýkožrouta. Lze tedy konstatovat, že právě prováděný zásah povede na rozdíl od proklamovaných cílů k urychlení gradace lýkožrouta a k totálnímu rozpadu stromového patra.

Prováděný zásah zásadně mění stanovištní podmínky - dochází k výraznému narušení půdního povrchu, což se projevuje ve zvýšené míře na podmáčených půdách. Prováděná asanace ničí již existující zmlazení jak přímo (mechanické poškození, akumulace klestu a kůry a dřeva), tak i nepřímo díky přímému oslunění, vysychání stanoviště apod. Lokální hromadění rozdrcené kůry a dřeva na půdním povrchu může vést ke změnám půdně-chemických vlastností, což může způsobit změny ve složení edafonu. Odkornění veškerého dřeva povede k tomu, že budoucí lignikolní společenstva hub na tomto dřevě budou druhově odlišná od společenstev vznikajících na neasanovaném dřevě mrtvých stromů. Současně bude mít toto dřevo zřejmě jen malý význam pro další obnovu dřevin. Procesy samovolné obnovy budou výrazně zpomaleny a omezeny.

< Zpět