Členové

space - image not found

Mnoho našich kandidátů pracuje ve výborech a komisích města Poličky

Výbor pro výchovu a vzdělávání

Milan Matouš (předseda)

Členka za Pro Poličku - Olga Kosíková

 

Výbor finanční

Člen za Pro Poličku - Petr Šimon

 

Komise dítě a volný čas

Člen za Pro Poličku - Pavel Pražan

 

Komise stavební a životního prostředí

Mgr. Jan Matouš (předseda)

Členové za Pro Poličku - Bc. Andrea Chmelová, Jakub Kastner, Pavel Pražan

 

Zdravotně sociální komise

Petr Šimon (předseda)

 

Sportovní komise

Členové za Pro Poličku Mgr. Milan Matouš, Ing. Michal Chmel, Jarda Roušar 

 

Komise pro zahraničí a cestovní ruch

Člen za Pro Poličku - Mgr. Jan Matouš 

 

Kulturní komise

Členka za Pro Poličku - Petra Jílková 

 

Komise bytová

Mgr. Anita Stanislavová (předsedkyně)

 

 Komise dopravní

Člen za Pro Poličku - Jarda Roušar

 

< Zpět