Volební program 2018-2022

KULTURA

space - image not found

Chceme nadále udržet a podporovat bohatý kulturní život v Poličce a zachovat jeho různorodost, vč. kulturní činnosti zájmových spolků a organizací

• Podporujeme veřejné produkce pro začínající umělce všech žánrů a oborů - od divadla a hudby přes výtvarné umění až po fotografii.
• Chceme čtivější Jitřenku a nové rubriky (rozhovory s významnými osobnostmi, podnikateli, umělci, sportovci, reportáže, fotografie Poličky dnes a před sto lety, rubriku věnovanou příkladům dobré praxe z jiných měst, rozvojové studie města, více fotografií, postřehy, glosy apod.).
• Chceme podpořit tvorbu filmových a fotografických reportáží z akcí a událostí města, které by byly promítány před filmy v kině a dostupné i na městském webu jako měsíčník a upoutávka na chystané akce.
• Budeme finančně podporovat provoz kulturních zařízení a kulturní činnost zájmových spolků.
• Podpoříme opravy kulturních památek.
• Chceme podpořit aktivity spojené s osobou Bohuslava Martinů, jakožto světoznámé osobnosti.

< Zpět