Volební program 2018-2022

GENERACE

space - image not found

Cílíme na propojování všech generací obyvatel města.

• Chceme vytvářet lepší podmínky pro návrat absolventů škol z velkých měst do Poličky a poskytnout více možností středoškolákům a aktivním seniorům pro zapojení se do dění ve městě.

- pro absolventy např. podpora jejich podnikatelských aktivit - viz podnikatelské líhně
- zapojení středoškoláků do zastupitelské demokracie
- zapojení seniorů v rámci společenských akcí, aktivit v cestovním ruchu apod.

< Zpět