Volební program 2018-2022

EKONOMIKA A PROSPERITA

space - image not found

Chceme, aby město bylo dobrým partnerem podnikatelům tvořícím pracovní místa, aby aktivně hledalo investory, kteří vytvoří pracovní místa finančně lépe ohodnocená.

• Chceme, aby město bylo dobrým partnerem podnikatelům tvořícím pracovní místa, aby aktivně hledalo investory, kteří vytvoří pracovní místa finančně lépe ohodnocená.
• Plánujeme vytváření a budování tzv. „podnikatelských líhní“, v nichž by nalezli uplatnění SŠ a VŠ vzdělaní absolventi škol.
Podnikatelskou líhní je dům s kancelářemi ve vlastnictví města. Tyto kanceláře jsou pak nabízeny absolventům, začínajícím podnikatelům, za režijní náklady na předem sjednanou dobu, např. 2 roky.
• Požadujeme, aby město v době ekonomického růstu vytvářelo finanční rezervu na horší časy a nečekané havárie.
• Chceme maximálním způsobem využívat pro rozvoj a zvelebování Poličky finanční zdroje z dotačních programů kraje, státu a z evropských fondů.

< Zpět