Volební program 2018-2022

VLÍDNÉ A TRANSPARENTNÍ MĚSTO

space - image not found

Podporujeme funkční městský úřad s důrazem na vlídné, ochotné a kompetentní pracovníky, kvalitu a efektivitu jejich práce, včetně průběžného vzdělávání.

• I nadále požadujeme zavedení „životopisu“ veřejných zakázek na webu města, tedy zveřejňování všech dokumentů výběrových řízení  - od zadání po smlouvu s dodavatelem.
• Zavedeme nový komunikační systém s občany prostřednictvím mobilních telefonů.
• Podpoříme audiovizuální přenos z jednání zastupitelstva města na webu města.

< Zpět