Volební program 2018-2022

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

space - image not found

Požadujeme vybudování více drobných sportovních prvků na veřejných prostranstvích, zejména v blízkosti sídlišť M. Bureše, Hegerova, Luční, B. Němcové a přidružených obcích Lezník, Střítež a Modřec.

• Požadujeme vybudování více drobných sportovních prvků na veřejných prostranstvích, zejména v blízkosti sídlišť M. Bureše, Hegerova, Luční, B. Němcové a přidružených obcích Lezník, Střítež a Modřec.
• Prosazujeme pokračování modernizace krytého plaveckého bazénu a dalších sportovišť.
• Chceme zahájit výstavbu cyklostezky k masokombinátu a naplánovat propojení cyklostezek do okruhů pro lepší rekreační využití.
• Chceme zvýšit finanční pomoc města na činnost sportovních a zájmových organizací úměrně jejich aktivitám a velikosti členské základny.

< Zpět