Volební program 2018-2022

BEZPEČNOST A DOPRAVA

space - image not found

Prosazujeme zrychlení příprav dopravního obchvatu města ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic.

• Požadujeme zajistit bezpečnější noční park, zejména o víkendech.
• Chceme zlepšit dopravní situaci v ulici Svépomoc, na sídlišti M. Bureše, v ulici Jiráskova a v navazujícím okolí.
• Chceme řešit problematické napojení ulice od recyklačního dvora na Hegerovu ulici vč. potřebného přechodu a přejezdu z cyklostezky a přípravu vjezdu do plánované lokality pro bydlení za sídlištěm Hegerova.
• Navrhujeme časově navázat městskou dopravu na příjezdy vlaků.
• Budeme podporovat více prostoru a bezpečí pro cyklistickou dopravu městem.

< Zpět