Kdo jsme?

PRO POLIČKU

Jsme nestraníci, nezávislí kandidáti, kteří se podílí na veřejném, kulturním i sportovním životě našeho města. Mnoho aktivit neděláme pouze pro sebe, ale také pro své okolí a proto v komunálních volbách do městského zastupitelstva na období let 2018 - 2022 kandidujeme pod společným názvem PRO POLIČKU. Chceme pomáhat městu, v němž žijeme a podílet na jeho správě. Různé potřeby města i problémy jeho chodu a rozvoje budeme řešit hospodárně,  přehledně a ku prospěchu obyvatel města.

Jsme nestraníci PRO POLIČKU !