Volební program 2018-2022

CHODNÍKY A KOMUNIKACE

space - image not found

Zasazujeme se o průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací, vč. postupných úprav všech chodníků na bezbariérové, bez opomíjení komunikací u garáží, zahrádek v osadách a dalších cest na okraji města.

• Zasazujeme se o průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací, vč. postupných úprav všech chodníků na bezbariérové, bez opomíjení komunikací u garáží, zahrádek a dalších cest na okraji města.
• Požadujeme další etapu oprav cest na starém hřbitově.
• Prosazujeme kvalitní dopravní obslužnost Stříteže, Lezníka a Modřece veřejnou dopravou a zlepšení vybavenosti a veřejných prostranství dle potřeb jejich obyvatel.
• Chceme koncepční řešení oprav povrchů chodníků ve městě.

< Zpět