Volební program 2018-2022

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZELEŇ

space - image not found

Chceme připravit koncept zachycování dešťových srážek s cílem snižování dopadů sucha a povodní.

• Chceme dále snižovat energetickou náročnost městských budov a zařízení.
• Budeme prosazovat zavedení separace a svozu bio-odpadu.
• Chceme pokračovat v zkrášlování města výsadbou květinových záhonů a kvetoucích keřů a citlivou obnovou zeleně tam, kde to veřejný prostor umožní.
• Požadujeme úpravu zarostlého svahu před kostelem v ulici Riegrova.
• Prosazujeme zatravnění a ozelenění pásu pole za místní částí Paseky a revitalizaci Synského rybníka.

< Zpět